BW Zincir Analizi Yapma

BW canlı sistemde zincirlerin ne zaman hata aldığını, bir zincirin ortalama ne kadar sürdüğünü, adım adım ne işlemler yaptığının özetini, zincirin kaç adımdan oluştuğunu ve o adımların ne kadar sürede bittiğini vs görebilmenizi sağlayan ST13 işlem kodu süreç zincir analiz (process chain analysis) ekranıdır.

Okumaya devam edin

Görsel Uri’den byteArray’e Dönüştürme

Elimizde bir görselin uri yada url i var ve biz bunu byteArray e çevirmek istiyorsak CompressFormat ile resmi uygun uzantıda işlememiz lazım.

ContentResolver contentResolver = getBaseContext().getContentResolver();     // burda uygulama paketindeki içeriği alıyoruz.
InputStream inputStream = contentResolver.openInputStream(selectedImageUri);
Bitmap bit = BitmapFactory.decodeStream(inputStream);
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();

bit.compress(CompressFormat.PNG, 100, byteArrayOutputStream);    // görselin PNG uzantısında işlenir.
imageByteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray();   // byteArray’a dönüştürme
String imageByteStringPNG = Base64.encodeToString(imageByteArray, Base64.DEFAULT);    // Dönüştürülen byte dizisinin string e çevrilmesi.

Bu kadar 😀