ABAP – PSA Tablo Farklılığı

BW geliştirme ve BW canlı sistemlerinde veri kaynaklarının psa tablo ad farklılıkları transformationlarda kod yazarken bizleri zorlar. Geliştirme ve canlı sistemde aynı veri kaynağın psa tablo adı farklılıklarını aşağıdaki kod ile çözebilirsiniz.

Önce lv_tabname adında char20 tipinde bir karakter içerikli değişken yaratın. Sonrasında SY-SYSID anahtar kelimesi ile rutin kodunun çalıştığı mevcut sistemin id sini alın. Sonrası basit bir if else ile karşılaştırma yapmaktır.

Okumaya devam edin

CMD Komut Örnekleri

Aşağıda listelediğim komutları cmd komut satırında yazın.

Netsh : “Network shell” in kısaltılmışıdır. netsh.exe dosyası c:\windows\System32 klasör dizininin alında yer alır. Windows NT ‘nin içindeki komut satırı yardımcı yazılımıdır.

  • Dipçe : Windows NT’deki NT normalde New Technology olacaktı ama geciken işletim sistemi çıkış tarihinden dolayı Not Today olarak değişmiştir 🙂 gereksiz ama komik ek bilgi.

Ağ Arayüzü / iNetwork Interface : Bilgisayar ağında protokol ara katmanında birbirine bağlanan iki parçanın arayüzüdür. İnternet ağı buna bir örnektir. Bağlandığınız internet ağının arayüz detaylarını listelemek yani NIC (network interface card) çıkartmak için :

netsh wlan show interface

Okumaya devam edin

Windows CMD’de Mesaj İletisi Gösterme

Windows’da cmd (command line windows) komut satırında ileti kutusu çıkartmak için aşağıdaki kod cümlecikleri yazılır.

MSHTA : “Microsoft HTML Application host” un kısaltılmışı olan bir microsft sistem süreç dosyasıdır. Her yerel bilgisayarda C:\Windows\System32 dosya dizininde mshta.exe olarak yer alır

mshta "javascript:var object = new ActiveXObject('WScript.Shell'); object.Popup('Message!', 10, 'Title!', 64 ); close()"


mshta "javascript:alert('Message!');"

SQL’de Sistem Bilgilerini Çekme

SQL’de sistem protokol tipini, portu, yerel adresi, istemci adresini getiren sql sorgu cümlecikleri aşağıdaki gibidir.

SELECT
CONNECTIONPROPERTY(‘net_transport’) AS net_transport,
CONNECTIONPROPERTY(‘protocol_type’) AS protocol_type,
CONNECTIONPROPERTY(‘auth_scheme’) AS auth_scheme,
CONNECTIONPROPERTY(‘local_net_address’) AS local_net_address,
CONNECTIONPROPERTY(‘local_tcp_port’) AS local_tcp_port,
CONNECTIONPROPERTY(‘client_net_address’) AS client_net_address

Android’de Sayfalar Arası Veri Alışverişi

Android’de bir sayfadan diğerine veri aktarırken SharedPreferences kullanırız.

Veri göndereceğiniz sayfada :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext).edit().putString("gonderilenVeri", "{VERİ}").commit(); 

Alacağınız sayfada da :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).getString("gonderilenVeri", "otomatikDeger");

yazarız.

SharedPreferences’da gördüğünüz gibi putString içine verimizi koyarız. PutString iki parametre alır.

putString(“etiket“, “veri“);

putstring de verimizi iki parametre olarak göndeririz. GetString ile de 1. parametrede etiket ile verimizi alırız. Eğer veri boş gelirse ona otomatik (default) değeri 2. parametrede atarız.

ANDROID NET BAĞLANTI KONTROLÜ VE AYARLAR SAYFASINA YÖNLENDİRME

Android cihazda internet kontrolü için AndroidManifest.xml de <uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE” /> iznini almamız gerekir.

 

onCreate metodu dışına internet bağlantı kontrol metodumuzu yazıyoruz.

// internet bağlantı kontrolü
public boolean internetBaglantisi()
{
ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
NetworkInfo networkInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();

if (networkInfo != null && networkInfo.isConnectedOrConnecting())
{
return true;
}
return false;
}

onCreate metodun içine alertDialog ile internet bağlantı uyarısını gösterip ayarlar sayfasına yönlendirme yapıyoruz.

if (!internetBaglantisi())
{
AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(getApplicationContext()).create();
alertDialog.setTitle(R.string.internetUyariBaslik);
alertDialog.setMessage(“Internet bağlantınız yok. Uygulama için açmak ister misiniz?”);
alertDialog.setButton(RESULT_OK, “OK”, new DialogInterface.OnClickListener()
{
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which)
{
// internet bağlantısı olmadığında ayarlar > wifi sayfasını açtırma
startActivity(new Intent(android.provider.Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS));
}
});
alertDialog.show();
}

Bu kadar. Hayat paylaşınca güzel lafını iş ve okul yoğunluğumdan unuttuğum için tekrar yazı dizilerime başlıyorum.