Görsel Uri’den byteArray’e Dönüştürme

Elimizde bir görselin uri yada url i var ve biz bunu byteArray e çevirmek istiyorsak CompressFormat ile resmi uygun uzantıda işlememiz lazım.

ContentResolver contentResolver = getBaseContext().getContentResolver();     // burda uygulama paketindeki içeriği alıyoruz.
InputStream inputStream = contentResolver.openInputStream(selectedImageUri);
Bitmap bit = BitmapFactory.decodeStream(inputStream);
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();

bit.compress(CompressFormat.PNG, 100, byteArrayOutputStream);    // görselin PNG uzantısında işlenir.
imageByteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray();   // byteArray’a dönüştürme
String imageByteStringPNG = Base64.encodeToString(imageByteArray, Base64.DEFAULT);    // Dönüştürülen byte dizisinin string e çevrilmesi.

Bu kadar 😀