CompecAcademy Android & IOS Eğitimleri

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği kulübü COMPEC den gelen maili iletiyorum arkadaşlar. Kesinlikle katılın derim.

 

Yazılım, tasarım ve uygulama eğitimlerinin tek adresi CompecAcademy iki mükemmel eğitim ile karşınızda! 


Android ve IOS Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz ile temel uygulama geliştirme eğitimi alıp,  bir dönemin sonunda kendi basit uygulamamızı yazabileceğiz. Eğitimlerimiz 22 Şubat’ta ücretsiz bir ders ile başlayacak olup, devam etmek ve sertifika almak isteyen katılımcılar için ücret 50TL’dir. 

Okumaya devam edin

Android’de Sayfalar Arası Veri Alışverişi

Android’de bir sayfadan diğerine veri aktarırken SharedPreferences kullanırız.

Veri göndereceğiniz sayfada :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext).edit().putString("gonderilenVeri", "{VERİ}").commit(); 

Alacağınız sayfada da :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).getString("gonderilenVeri", "otomatikDeger");

yazarız.

SharedPreferences’da gördüğünüz gibi putString içine verimizi koyarız. PutString iki parametre alır.

putString(“etiket“, “veri“);

putstring de verimizi iki parametre olarak göndeririz. GetString ile de 1. parametrede etiket ile verimizi alırız. Eğer veri boş gelirse ona otomatik (default) değeri 2. parametrede atarız.

String’i Bitmap’e Çevirme ve Bitmap’i String’e Çevirme : Tabii ki Android’de :D

Android’de sürekli how to convert ile başlayan sorularımız bitmez. İngilizce kaynak dışında Türkçe’de kaynak bulunması gerektiğini savunduğum için paylaşımlara devam..

 

public String BitmapToString(Bitmap bitmap)

{
            ByteArrayOutputStream baos = new  ByteArrayOutputStream();
            bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG,100, baos);
            byte [] b = baos.toByteArray();
            String temp = Base64.encodeToString(b, Base64.DEFAULT);
            return temp;

}

 

public Bitmap StringToBitmap(String encodedString)

{
     try

     {
       byte [] encodeByte = Base64.decode(encodedString,Base64.DEFAULT);
       Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(encodeByte, 0, encodeByte.length);
       return bitmap;
     }

     catch(Exception e)

     {
       Log.e(“e : “, e.getMessage() );
       return null;
     }

}