CompecAcademy Android & IOS Eğitimleri

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği kulübü COMPEC den gelen maili iletiyorum arkadaşlar. Kesinlikle katılın derim.

 

Yazılım, tasarım ve uygulama eğitimlerinin tek adresi CompecAcademy iki mükemmel eğitim ile karşınızda! 


Android ve IOS Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz ile temel uygulama geliştirme eğitimi alıp,  bir dönemin sonunda kendi basit uygulamamızı yazabileceğiz. Eğitimlerimiz 22 Şubat’ta ücretsiz bir ders ile başlayacak olup, devam etmek ve sertifika almak isteyen katılımcılar için ücret 50TL’dir. 

Okumaya devam edin

Android’de Sayfalar Arası Veri Alışverişi

Android’de bir sayfadan diğerine veri aktarırken SharedPreferences kullanırız.

Veri göndereceğiniz sayfada :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext).edit().putString("gonderilenVeri", "{VERİ}").commit(); 

Alacağınız sayfada da :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).getString("gonderilenVeri", "otomatikDeger");

yazarız.

SharedPreferences’da gördüğünüz gibi putString içine verimizi koyarız. PutString iki parametre alır.

putString(“etiket“, “veri“);

putstring de verimizi iki parametre olarak göndeririz. GetString ile de 1. parametrede etiket ile verimizi alırız. Eğer veri boş gelirse ona otomatik (default) değeri 2. parametrede atarız.

String’i Bitmap’e Çevirme ve Bitmap’i String’e Çevirme : Tabii ki Android’de :D

Android’de sürekli how to convert ile başlayan sorularımız bitmez. İngilizce kaynak dışında Türkçe’de kaynak bulunması gerektiğini savunduğum için paylaşımlara devam..

 

public String BitmapToString(Bitmap bitmap)

{
            ByteArrayOutputStream baos = new  ByteArrayOutputStream();
            bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG,100, baos);
            byte [] b = baos.toByteArray();
            String temp = Base64.encodeToString(b, Base64.DEFAULT);
            return temp;

}

 

public Bitmap StringToBitmap(String encodedString)

{
     try

     {
       byte [] encodeByte = Base64.decode(encodedString,Base64.DEFAULT);
       Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(encodeByte, 0, encodeByte.length);
       return bitmap;
     }

     catch(Exception e)

     {
       Log.e(“e : “, e.getMessage() );
       return null;
     }

}

 

Android Yapılan Arama Bilgileri

Androidde en son aranan veya arayan numarayı, tarih ve konuşma süresini bulma kodu :

Cursor cursor = context.getContentResolver().query(Calls.CONTENT_URI, null, Calls.TYPE + ” = ? AND ” + Calls.NEW + ” = ?”, new String[] { Integer.toString(Calls.MISSED_TYPE), “1” },

Calls.DATE + ” DESC “);

 

 

Android Görsel Uzantısını Bulma

Merhaba arkadaşlar bu yazıda android galerideki görselin yada seçilen uri den  görselin uzantısını androidde MIME_TYPE ile bulan kodu göstericem.

Cursor cursor = getContentResolver().query(selectedImageURI, projection, null, null, null);
cursor.moveToFirst();
int columnIndex = cursor.getColumnIndex(projection[1]);
String imageExtension = cursor.getString(columnIndex);

Koddaki selectedImageURIcontent://com.android.providers.media.documents/document/image:34 şeklinde gelen bir uri olacaktır. Tabii ki emülatör kullanıyorsanız benim gibi 😀  ama android cihazda da aynı tipte veri gelir. Gördüğünüz üzere gelen uri de jpeg, jpg, gif veya png gibi bilgi söz konusu olmadığı için string.substring(string.indexOf(“image”)) gibi string veriyi ayırma şeklinde yapamazsınız.

projection : { android.provider.MediaStore.Images.Media.DATA, MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE } şeklinde bir diziyi içerir. Bize gerekli olan projection dizisinin 1. dizinidir, MIME_TYPE. Image.Media.DATA bizim android cihazımızdaki görsellere ulaşmamızı, MIME _TYPE da uzantısına ulaşmamızı sağlar.

int columnIndex’te görsel içeriği olan “content://com.android…” string urisinin cihazdaki adına ulaşıyoruz. Sonraki satırdaki int değere sahip olan uzantıyı string e çevirip imageExtension ismindeki String tipindeki değişkenimize atıyoruz.

Bundan sonra isterseniz log da yazdırın kendiniz debug yaparken görsellerin uzantılarına bakarsınız isterseniz Toast ile kullanıcının seçtiği görselin uzantısı bilgisini kullanıcıya verin. Size kalmış, kolay gelsin gençler ;D

 

Android AVD SdCard İzni

Android uygulama geliştirirken test telefonunuz yoksa benim gibi 😀 emülatöre bazen görseller dosyalar atmanız gerekir. Ben görselleri emülatöre atarken “Failed to push selection : Read – only file system hatası alırsınız. AVD (android virtual device yani emülatör) ye sdcard destek izni vermeniz gerekir. Bunun için android i kurduğunuz dizine gidip (mesela benimki : D:\ProgramFiles\AndroidSdk\android-sdk\platform-tools ) platform-tools dizinine girip shift + mouse sağ tık yaptığınızda seçenekler arasında komut penceresini burada aç – open command line in here göreceksiniz. Tıklayıp açtığınız komut satırına adb remount  demeniz yeterli. Bu şekilde alacağınız sdcard desteğini çalıştırmak için görmek için emülatörü tekrar çalıştırın. 

 

Hepsi bu kadar.