Android’de Sayfalar Arası Veri Alışverişi

Android’de bir sayfadan diğerine veri aktarırken SharedPreferences kullanırız.

Veri göndereceğiniz sayfada :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext).edit().putString("gonderilenVeri", "{VERİ}").commit(); 

Alacağınız sayfada da :

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context).getString("gonderilenVeri", "otomatikDeger");

yazarız.

SharedPreferences’da gördüğünüz gibi putString içine verimizi koyarız. PutString iki parametre alır.

putString(“etiket“, “veri“);

putstring de verimizi iki parametre olarak göndeririz. GetString ile de 1. parametrede etiket ile verimizi alırız. Eğer veri boş gelirse ona otomatik (default) değeri 2. parametrede atarız.

Turkcell Kod ve Proje Yarışmaları

Turkcell’in gençlere kod yazmayı sevdirtmeyi amaçladığı Geleceği Yazanlar platformu ile organize ettiği kodlama – fikir yarışmalarından bir diğeri ile karşınızdayım.

23 – 24 Mayıs ‘da Turkcell Kartal’daki merkezinde gerçekleşecek olan program 2 yarışmadan oluşuyor. İlki kod yarışması. Burda verilecek 10 sorunun kodlamasını yapıp sisteme yükleyeceksiniz. Hem kod kalitesine hem de performansına bakılacak olan bu yarışmada ödülleri mac book pro, mac air ve ipad.

İkinci yarışma proje yarışması. Bunda da her zamanki gibi fikrinizle gelip 3-5 kişilik grubunuzla geliştirme yapacaksınız.

İlk üç grubun üyelerine T serisi akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi T60
İlk üç gruba grup başına 1000$ Azure Çeki

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Dışişleri Bakanlığı 2015 Yaz Stajı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, bakanlık çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgiler kazandırmak amacıyla Ankara’da 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında bir yaz okulu gerçekleştirecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan bir hafta süreli yaz okuluna, üniversitelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl açılan meslek memurluğu sınavına katılabilecek bölümlerinde okuyan ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

2. Linux Yaz Kampı

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve İnternet Teknolojileri Derneği
(INETD) işbirliği ile 2010 Yılında Işık Üniversitesi Şile Kampusunda, 2011
yılında Düzce Üniversitesinde, 2012-2014 yıllarında Abant İzzet Baysal
Üniversitesinde (IBU) yapılan Linux Yaz kampı bu yılda Abant İzzet baysal
Üniversitesinde 14-30 Agustos tarihlerinde yapılacaktır.

Yaklaşık 300 ögrenci ve 10 sınıfın planlandığı Yaz Kampına kayıtlar 1
temmuzda açılacaktır. Kurslara ait bilgiler daha sonra
http://kamp.linux.org.tr/
adresinde yayınlanacaktır. Kurslar ücretsizdir.

Kamp için özellikle yeni kurulan üniversitelere ve Kamu Kurumlarına
öncelik verilecektir. Bununla birlikte Kamp tüm yurttaşlara açıktır.
Kamp, üniversite/kamu bilgi işlem çalışanlarına yönelik
olacak, ve onlara kurumlarında internet hizmetlerini linux ve özgür
yazılımlarla yönetimini anlatmayı hedeflemektedir.
Kampta teorik temellerden çok pratik yanı öne çıkacak; katılanlar ellerini
kirletecektir. Kursiyerlerin kendi bilgisayarlarını getirmesini istiyoruz.
Başlangıç düzeyine katılanların temel Linux bilmesi tercih edilir; ama hiç
bilmeyen ya da az bilen ama istekli BİM çalışanları kabuledilecektir.
İleri düzeye katılacak olanların, Başlangıç Düzey Sistem Yönetimi veya
eş değer bilgiyle gelmesi gerekmektedir.

Kurslarda kontenjan sınırlıdır. Her kursa her ünariversiteden/kurumdan
bir kişiyi almak istiyoruz.

Kursiyerler Kampusta ve şehirdeki KYK yurtlarında kalacak,
Üniversitedeki kafeterya olanaklarını kullanacaktır. Kursiyerler, kendi
ulaşım, konaklama ve iaşe ve diğer giderlerini karşılayacaktır.

14-30 Agustos 2015
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Kampusu, Bolu
Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.